Om mig

Mitt namn är Erika Olofsson Liljedahl. Jag är utbildad bibliotekarie och har studerat kreativt skrivande vid Lunds Universitets Författarskola. Under den tvååriga heltidsutbildningen har jag fått många av skrivandets verktyg till dels och jag har stor erfarenhet av att ge respons på skönlitterära texter.

Under femton års tid har jag arbetat som barn- och ungdomsbibliotekarie vilket gett mig god kännedom om den svenska barn- och ungdomsboksutgivningen. Jag har privilegiet att arbeta direkt mot barnen/läsarna och har därför fått en känsla för vad som ”funkar” och ”inte funkar” när det gäller ton och tema i böcker för unga. Vid sidan av min yrkesroll och skrivutbildning har jag dessutom studerat barn- och ungdomslitteratur vid Lunds Universitet, något som ytterligare fördjupat mina kunskaper i ämnet.

Själv har jag skrivit två barnböcker och tre vuxenböcker. De senare alla utkomna på förlaget Historiska Media. Att ha egen erfarenhet av den kreativa processen är en stor fördel som lektör. Jag vet hur det är att få respons på gestaltande texter och jag vet vilket arbete ändringar och redigering kan innebära. Med det sagt har jag också sett att processen ger resultat! Ett par objektiva läsarögon kan se det som man själv blivit blind för när man lever i sin text.